Životné prostredie

Naplno se zaujímame o matku Prírodu

Veríme, že výrobky Thule by mali mať čo najmenší dopad na životné prostredie. Nielen preto, že je to tak správne. Samotná existencia značky Thule totiž závisí na zdravé prírode, v ktorej si vy, naši zákazníci, môžete užívať aktívneho životného štýlu.

Zameranie na životné prostredie 

Pretože chceme neustále znižovať náš vplyv na životné prostredie, rozhodli sme sa zamerať na päť konkrétnych oblastí, ktoré nám pomôžu zacieliť naše činnosti a každý rok sledovať náš postup: produkt, energia, voda, odpad a recyklácia a zodpovedné zabezpečovanie zdrojov a logistika. 

Produkt

Sme známi štýlovým, bezpečným dizajnom produktov a inováciami, myslíme ale aj na životné prostredie. Od konštrukcie a materiálov cez výrobu, funkčnosť a opravy po recykláciu – to všetko zvažujeme pri hľadaní spôsobov zníženia vplyvu produktu na životné prostredie počas jeho životnosti. A jedným z najlepších spôsobov je jednoducho predĺžiť životnosť a pritom zachovať dlhodobú kvalitu – bez ohľadu na náročnosť vášho aktívneho života. 

Energia

Energiu potrebujeme ku všetkým našim činnostiam. Zameriavame sa ale na zníženie spotrebovaného objemu a zvyšovanie obnoviteľných zložiek. 

Voda

Pretože je táto surovina stále vzácnejšie, obmedzujeme v našej výrobe aj v našich kanceláriách spotrebu vody. Zavádzaním postupov s uzavretým obehom pri výrobe obmedzujeme objem odpadových vôd a snažíme sa, aby naše odpadové vody mali čo najmenší dopad na životné prostredie. 

Odpady a recyklácia

Obmedzujeme objem odpadu pri výrobe a súčasne sa usilovne snažíme zvyšovať pomer recyklácie odpadu. 

Zodpovedné zaisťovanie zdrojov a logistika

Od našich dodávateľov až k vám, zákazníkom, volíme múdre, ohľaduplné riešenie distribúcie výrobkov Thule. Jedným z kľúčových spôsobov znižovania našej ekologickej stopy je spolupráca s našimi dodávateľmi na vzájomnom vylepšovaní. 

Prečítajte si viac

Navštívte stránky skupiny Thule o udržateľnosti životného prostredia, z ktorých si tiež môžete stiahnuť Správu skupiny Thule o životnom prostredí a získať ďalšie informácie o našej činnosti zamerané na ochranu životného prostredia. Ak máte komentáre alebo podnety k nášmu prístupu k životnému prostrediu, kontaktujte nás pomocou e-mailu na adrese: greenideas@thule.com.

Pozrite sa na podrobnosti – pozrite si Správu skupiny Thule o životnom prostredí plnú noviniek, fakt, príbehov, rozhovorov a inšpirácie.